( Đã và đang điều trị tại phòng khám)

( Đã và đang điều trị tại bệnh viện)

*Lưu ý:  Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện, anh/ chị dành ít thời gian cho chúng tôi biết một vài quan điểm của mình về công tác phục vụ của bệnh viện. Trân trọng cám ơn.

 Đánh giá